ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Picture
 
'Ονομα: Ανδρέας
Επώνυμο: Παντζιαράς

 
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Picture
 
'Ονομα: Σάββας
Επώνυμο: Θεοδωρίδης

 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
 
'Ονομα: Ιωάννης
Επώνυμο: Εγγονόπουλος
ΜΑΣΣΕΡ
Picture
 
'Ονομα: Κωνσταντίνος
Επώνυμο: Προβόπουλος
 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
Picture
 
'Ονομα: Μίλτος
Επώνυμο: Αθανασιάδης